Strefy ochronne Parku Krajobrazowego

Mapa przeglądowa Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich Tutaj znajdziecie Państwo wzgląd szczegółowy obszaru Parku Krajobrazowego (mapa 610 KB © Saksoński Urząd d.s. Pomiarów Nr. 87/2008)


Park Krajobrazowy Gór Żytawskich rozciąga się na obszarze 13.337 hektarów. To stanowi 0,7% powierzchni Wolnego Państwa Saksonii. Park Krajobrazowegy jest podzielony na 3 strefy ochronne. 

  • w strefie ochronnej I, 117 ha = 8,3% powierzchni, ochrona biotopów i gatunków wysuwają się na pierwszy plan. Obejmuje ona obszary ochronne „Luż (Lausche)” oraz „Jonsdorfer Felsenstadt (tł. miasto skał)“ oraz szczególnie cenne  tereny naturalne
  • strefa ochronna II, 7611 ha = 57,1 % powierzchni, oprócz do rolniczego i leśniczego wykorzystania, ma sczególnie służyć wypoczynkowi przyjaznemu środowisku. Obejmuje obszar objęty ochroną „Góry Żytawskie” oraz „Dolina Mandau”.
  • strefa ochronna III, 4610 ha = 34,6 % powierzchni, służy do rozwoju zgodnych z krajobrazem osiedli mieszkalnych oraz działalności gospodarczej oraz długotrwały rozwoju turystyki. Obejmuje ona obszary zasiedlone oraz graniczące, w których możliwy jest rozwój zgodny z krajobrazem.

 

 


Den letzten beissen die Hunde ...