Koncept utrzymania i rozwoju

Jako warunek Rozporządzenia o Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich przeprowadzona została przez Prezydium Rządowe w Dreźnie, Wydział ds Środowiska w Bautzen, ocena zaplanowanego Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich, która została złożona w dniu 22.06.2007.

Na zlecenie Powiatu Görlitz została opracowana w szerokim gronie partnerów koncepcja utrzymania i rozwoju Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich na lata 2010-2011.
Koncept utrzymania i rozwoju został zatwierdzony przez Komisję Wspólną Parku Krajobrazowego w dniu 27.06.2011 i przyjęty jako podstawa działań na kolejne lata.


Den letzten beissen die Hunde ...