Ochranné zóny přírodního parku

Mapa Přírodního parku Žitavské hory detailní náhled na území přírodního parku (Karte 610 KB, © Sächs. Landesvermessungsamt Nr. 87/2008)

Přírodní park Žitavské hory se rozprostírá na ploše 13.337 hektarů. To je 0,7 % plochy Svobodného státu Sasko. Přírodní park je rozdělen do 3 ochranných zón.

  • I. ochranné zóně, 117 ha = 8,3 % plochy, jsou cíle ochrany biotopů a ochrany druhů prioritou. Tato zóna zahrnuje chráněné přírodní oblasti „Luž“a „Jonsdorfské skalní město“ a oblasti se zvláště cennými biotopy.
  • II. ochranná zóna, 7611 ha = 57,1 % plochy, slouží kromě zemědělského a lesnického využití i ekologicky šetrné rekreaci. Zahrnuje chráněné krajinné oblasti „Žitavské hory“ a „Údolí Mandavy“.
  • III. ochranná zóna, 4610 ha = 34,6 % plochy, je určena pro ekologicky šetrný rozvoj osídlených oblastí a průmyslu, i pro udržitelný rozvoj cestovního ruchu. Obsahuje osídlené oblasti a přiléhající území, ve kterých je takový rozvoj možný.

 

 


Den letzten beissen die Hunde ...