Witamy w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich

Pozwólcie sobie Państwo na odkrycie jedynego w swoim rodzaju, kontemplacyjnego  krajobrazu kulturowego

Park Krajobrazowy Gór Żytawskich jest krajobrazowym klejnotem Saksonii. Wraz z przygranicznymi, znajdującymi sie po czeskiej stronie Górami Łużyckimi oraz z grzbietem Jeszted tworzą jedną przestrzeń krajobrazową. Pośród samorodnej natury i wzdłuż niebieskiej wstążki rzeki Mandau rozciąga się 1000-letni krajobraz kulturowy, trochę saksoński, trochę czeski ze swoją uroczą magią.
Charakterystyczna dla tego Parku Krajobrazowego jest harmonia Gór Żytawskich z jeziorem Olbersdorf, z historycznym miastem Żytawa oraz z idyllicznymi wioskami, nacechowanymi ludowym, architektonicznym stylem Górnych Łużyc, tzw. domami przysłupowymi. Szczególny urok najmniejszych niemieckich Gór Środkowych odzwierciedla się w wielopostaciowych Górach Piaskowych, w wulkanicznych okrągłych szczytach, w skalistych wytworach przypominających postacie bajkowe oraz w malowniczych dolinach.

Zarządzenie o Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich

Rozporządzenie Rady Regionalnej w Dreźnie o Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich z dnia 4 grudnia 2007 roku.
Rozporządzenie Rady Regionalnej w Dreźnie o Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich o zmianie rozporządzenia o ustanowieniu Parku Krajobrazowego Żytawskich z dnia 20 marca 2008 roku.
Download
Na mocy Rozporządzenia Powiat Görlitz zostaje mianowany prawnym następcą Powiatu Löbau-Zittau oraz właściwą instytucją zarządzającą Parkiem Krajobrazowym.

Powiat Görlitz
Urząd ds Rozwoju Powiatu
Bahnhofstr. 24
02826 Görlitz
www.naturpark-zittauer-gebirge.de
Mail: naturpark@kreis-gr.de

Stowarzyszenie Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich

Miasto Powiatowe Zittau, miasto Seifhennersdorf i gminy Bertsdorf-Hörnitz, Großschöne, Hainewalde, Kurort Jonsdorf, Leutersdorf, Mittelherwigsdorf, Olbersdorf, Oybin, jak i Powiat Görlitz założyły w dniu 14.01.2013 Stowarzyszenie Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich, ktore wpisane zostało do rejestru Sądu Rejonowego w Dreźnie w dniu 23.09.2013.

Siedziba:

Naturparkhaus Zittauer Gebirge
Hauptstr. 28
02799 Großschönau, OT Erholungsort Waltersdorf

Zarządzanie Parkiem Krajobrazowym

Organem pelniącym funkcję zarządzającą Parkiem Krajobrazowym Gór Żytawskich jest Stowarzyszenie Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich. Podstawę stanowi porozumienie między Powiatem Görlitz i Parkiem Krajobrazowym Gór Żytawskich z dnia 23.12.2013.

Siedziba:

Naturparkhaus Zittauer Gebirge
Hauptstr. 28
02799 Großschönau, OT Erholungsort Waltersdo
Mail: touristinfo@grossschoenau.de

Zadania Parku Krajobrazowego

Zadania koncentrują się głównie na działaniach służących utrzymaniu i stworzeniu „wzorowego krajobrazu” sprzyjającego rozwojowi turystyki opartej na zasadach trwałego rozwoju jak i wykorzystaniu przyjaznych dla środowiska zasobów.

Rozwój powinien przebiegać w oparciu o zasadę „Pracować i żyć w Parku Krajobrazowym” i służyć interesom mieszkańców i gości.
Park Krajobrazowy pełni funkcję moderatora dążącego do zapewnienia harmonijnego współżycia mieszkańców i turystów, podmiotów gospodarczych jak i rolników i leśników. Osiągnięcie tych celów związane jest z rozbudową i funkcjonowaniem sieci parnerstw.

Glówne obszary działań:

  • utrzymanie i rozwój krajobrazu kulturowego
  • wsparcie rozwoju regionalnego opartego na zasadach zrównoważonego rozwoju
  • wsparcie bezpiecznej dla środowiska turystyki
  • pogłębienie świadomości środowiskowej i doświadczenia natury
  • stworzenie warunków do rozwoju ponadgranicznej współpracy

 

Koncept utrzymania i rozwoju

Jako warunek Rozporządzenia o Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich przeprowadzona została przez Prezydium Rządowe w Dreźnie, Wydział ds Środowiska w Bautzen, ocena zaplanowanego Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich, która została złożona w dniu 22.06.2007.

Na zlecenie Powiatu Görlitz została opracowana w szerokim gronie partnerów koncepcja utrzymania i rozwoju Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich na lata 2010-2011.
Koncept utrzymania i rozwoju został zatwierdzony przez Komisję Wspólną Parku Krajobrazowego w dniu 27.06.2011 i przyjęty jako podstawa działań na kolejne lata.


Den letzten beissen die Hunde ...