Partneři Přírodního parku Žitavské hory

Aktivity Přírodního parku Žitavské hory jsou realizovány v rámci partnerské sítě se sousedícími správními celky v České republice, se sdruženími a institucemi v přírodním parku, které po mnoho let odborně a kompetentně plní dílčí úlohy přírodního parku.

Sdružení německých přírodních parků

Přírodní park Žitavské hory je od března roku 2008 členem Sdružení německých přírodních parků.
Internet: www.naturparke.de
E-Mail: “info@naturparke.de”:mailto:info@naturparke.de


Pohled od Rübezahlbaude (Krakonošova bouda) do údolí (AP)

Turistické sdružení Přírodní park / Horní Lužice (Touristische Gebietsgemeinschaft Naturpark Zittauer Gebirge / Oberlausitz e.V.)

Sdružení se 70 ti členy zahrnuje krajinu Hornolužické pahorkatiny a Žitavských hor. Předmětem činnosti je podpora rozvoje ekonomicky a ekologicky udržitelného cestovního ruchu.
K jeho úkolům patří spojení sil v cestovním ruchu, turistický marketing na regionální i mezinárodní úrovni, zpracování strategií pro turistické nabídky, zajištění kvality a vývoje produktů, reklama a podpora prodeje.
Internet: zittauer-gebirge-tour.de
E-Mail: info@zittauer-gebirge-tour.de

Cibulka – maskot města Žitava (AP)

Pozemkový spolek Žitavské hory a podhůří (Landschaftspflegeverband „Zittau Gebirge und Vorland“ e.V.)

Pozemkový spolek spojuje ve své členské základně různé zájmové skupiny, ke kterým patří obce, zemědělci a ochránci přírody. Pozemkový spolek je prostředníkem mezi těmito skupinami a mohl tak od roku 1993 s pomocí svých členů realizovat mnoho projektů. Stal se tak stálou institucí a důležitým partnerem pro přírodní park. Sdružení se sídlem v Mittelherwigsdorfu se snaží o zachování a péči o tradiční kulturní krajinu. Ke každoročním aktivitám patří Slavnosti horských luk v Oybin/Hain a Žitavský cibulový trh.
Tyto přírodní trhy nabízí regionální produkty a pestrý kulturní program.
Základy partnerské spolupráce: – Smlouva o spolupráci v oblasti péče a tvorby kulturní krajiny Přírodní park Žitavské hory, podepsaná dne 10.10.2005 ve Spitzkunnersdorfu.

Výklad na louce s arnikou (AP)

Centrum ochrany přírody Žitavské hory (Naturschutzzentrum „Zittauer Gebirge“ gGmbH)

Centrum ochrany přírody, společnost okresu Görlitz, se angažuje v oblasti ekologické výchovy a péči o krajinu. Předmětem činnosti jsou soutěže a výstavy, organizace exkurzí, vydávání publikací a realizace projektů v ochraně přírody. Je také důležitým partnerem Přírodního parku Žitavské hory v údržbě a poznačování turistických cest, pro školení nových dobrovolných značkařů turistických cest.

Ralsko se zříceninou hradu

Mikroregion Podralsko

23 měst a obcí v okolí hory Ralsko Základy partnerské spolupráce:

  • Smlouva o spolupráci na příhraničním rozvoji perspektivní rekreační krajiny Přírodní park Žitavské hory (D) – Lužické hory (CZ), podepsaná 19.05.2005 v hotelu „Haus am See“ (Dům na jezeře) u Olbersdorfského jezera
  • Společná strategie spolupráce Přírodního parku Žitavské hory – Mikroregion Podralsko – Svazek obcí Novoborsko, podepsaná dne 22.06.2007 na radnici v Zákupech.

Česko – německá pracovní setkání turistických informačních středisek (AP)

Partnerská spolupráce Přírodního parku Žitavské hory (D) – mikroregiony (CZ)

Předmětem jsou:
1. Kontinuální pracovní porady třístranného česko-německého grémia

  • Iniciace a realizace společných projektů
  • Odsouhlasení a koordinace aktivit

2. Společné projekty

  • Evropská turistická cesta 2006
  • Nabídka pro pěší turistiku i cykloturistiku v Euroregionu Nisa 2007
  • Panoramatické tabule na vyhlídkách v Euroregion Nisa 2010

3. Pracovní setkání starostů a spolupracovníků turistických informačních středisek
Česko – německá pracovní setkání turistických informačních středisek (AP)
Den letzten beissen die Hunde ...