przeżycie blisko natury

Retzerwat Przyrody Gór Żytawskich upodabnia się do tzw. „krajobrazu parkowego”. Obraz krajobrazowy cechuje się niezwykłą różnorodnością, własnym charakterem oraz pięknem. Duże, niezabudowane przestrzenie umożliwiają kompozyje zapierających dech w piersiach widoków i tym samym nadają krajobrazowi szczególną wartość wypoczynkową oraz umożliwiają rozkoszowanie się naturą.
Bogata struktura krajobrazu wraz z różnorodnymi przestrzeniami życiowymi tworzy idealne warunki życiowe oraz miejscie schronienia dla wiele różnych gatunków roślin i zwierząt.

Puchacz podczas lotu. (DN)

puchacz (Bubo bubo)

jest największym gatunkiem sowy na świecie, samiczki osiągają rozpiętość skrzydeł nawet do 180 cm.
Puchacz podczas lotu. (DN)
Sczególnie te silnie poddane wietrzeniu formacje skalne piaskowca z mocno wykształconymi z podłużnymi wstęgami oferują idealne miejsce schronienia i osiedlenia .
To i tamto z bogatej oferty pożywienia na przedgórzu sprawia, iż w Górach Żytawskich znajduje się juz od wielu lat niewielka, ale stabilna populacja puchaczy.
W dolinie „Tal der Teufelsmühle“ w Niederoybin oraz w skalnym miasteczku Jonsdorfu wraz ze zmierzchem można usłyszeć wołanie tego niesamowitego drapieżnika. Z odrobiną szczęścia można zobaczyć te płochliwe zwierzęta latające między skalnymi masywami. Podczas okresu rozmnażania oraz wychowania młodych może dojść do tymczasowego zamknięcia szczytów wspinaczkowych w celu zapewnienia im spokoju.
Flyer Uhu (PDF 0,56 MB)

bukowina na stoku Luży. (SB)


Ryjówka górska (Sorex alpinus)

należy do najrzadszych ssaków w Saksonii. W starych bukowych lasach w okolicach góry Luż (najwyższy szczyt Gór Żytawskich z 793 m n.p.m.), został ssak ten wielokrotnie widziany, mimo iż występuje właściwie jedynie w terenach wysokogórskich.Kwitnąca arnika (SB)


Świat roślin

w rezerwacie jest tak różnorodny jak krajobraz tych najmniejszych Gór Srodkowych w Niemczech. Uważnemu przyjacielowi przyrody uda się na każdym spacerze dostrzec coś szczególnego.
Kolorowo kwitnące łąki górskie, symbol gleby szczególnie ubogiej w substancje odżywcze, wystepują głównie na stokach górskich. Tutaj można rownież odnaleść szczególnie rzadko wystepującą w Saksonii arnikę Arnikę górską (Arnica montana), również zwaną „dającą zdrowie górom”.

Widok ze szczytu Łuży. (SB)

Do najwartosciowszych i najciekawszych obszarów chronionych Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich należy gora Łuż z powierzchnią 10 herktarów. W tej bardzo starej bukowinie, na górze pochodzenia wulkanicznego żyją najróżnorodniejsze gatunki roślin i zwierząt.
Komu udała się wspinaczka na szczyt, zostanie nagrodzony jedynym w swoim rodzaju widokiem na malowniczą krainę górska w północnych Czechach oraz na Park Krajobrazowy w trójkącie trzech państw.rosiczka okrągłolistna (SB)


U stóp góry Łuż znajduje się torfowisko, na którym można dostrzec w maju duże obszary kwitnącyego gnidosza rozesłanego (Pedicularis sylvatica) a przez cały rok rosiczkę okrągłolistną (Drosera rotundifolia) oraz różnorodne znajdujące się pod ochroną orchidee oraz torfowce.
materiały informacyjne torfowisko, góra Luż (PDF 0,60 MB)
Flyer Hochmoor Lausche (PDF 0,60 MB)Kelchstein między miescowościami Oybin i Lückendorf. (AP)


Niepospolite piaskowce

- skałki lub nawet masywy pochodzenia wulkanicznego (Phonolith), tworzą romantyczne doliny oraz piękne wąwozy, które zapraszają zwiedzających do wycieczek poznawczych.Małe Organy w Jonsdorf. (HH)


Warte obejrzenia są również często ukryte w lesie wytwory skalne przypominające postacie bajkowe (ciocia i wujek, bernardyn…..) oraz duża uliczka skalna w Oybin – dzieło sztuki stworzone przez nature.
materiały informacyjne geologiczne pomniki natury (PDF 1,40 MB)

Info (AP)
ścieżki poznawcze

13 częściowo transgraniczne ścieżki poznawcze w sąsiednich Górach Łużyckich (CZ) dostarczają żywe przeżycie blisko natury oraz informują o ponad 1000-letnim krajobrazie kulturowym.
Nowa broszura streszcza w pierwszej kolejności kulturowe i bliskie naturze ścieżki poznawcze w Parku Krajobrazowym Gór Żytawskich. W ten sposób już od jesieni znajduje się wartościowy materiał informacyjny dla nauki o środowisku, PR Parku Krajobrazowego oraz dla wycieczek po parku.

 • ścieżka poznawcza przestrzenie życiowe w parku
 • ścieżka poznawcza Łuż – Hochmoor (CZ) w okolicach Waltersdorf
 • ścieżka zabytków Waltersdorf
 • ścieżka poznawcza Góry Łużyckie (CZ) – Góry Żytawskie (D)
 • ścieżka poznawcza kamieniołomy w Jonsdorf
 • leśna cieżka poznawcza Alte Leipaer Straße Olbersdorf
 • cieżka poznawcza blisko natury Johannisstein CZ – D
 • kopalniano-odkrywkowa ścieżka poznawcza Olbersdorfer See
 • kopalniano-odkrywkowa ścieżka poznawcza Olbersdorf – Hartau
 • ścieżka poznawcza blisko natury Schülerbusch Mittelherwigsdorf
 • ścieżka poznawcza blisko natury i kultury Bertsdorf-Hörnitz
 • ścieżka poznawcza sadów owocowych w Großschönau
 • ścieżka poznawcza blisko natury dla dzieci „wędrówka krasnala jaworowego do człowieczka mieszkającego na górze Hochwald“ Lückendorf

wycieczki z przewodnikiem

W ramach pracy PR Parku Krajobrazowego Gór Żytawskich po zostaną zaoferowane wycieczki z przewodnikiem we współpracy z centrum turystyczno-informacyjnym Parku Krajobrazowego w Großschönau.
Punktem wyjściowym jest siedziba Parku Krajobrazowego „Niederkretscham“ w miejscowości wypoczynkowej Waltersdorf.


Den letzten beissen die Hunde ...