Prožitek přírody

Přírodní park Žitavské hory se blíží „krajině parků“. Krajinný ráz je charakterizován výjimečnou pestrostí, jedinečností a krásou.
Velké nezastavěné volné prostory umožňují působivé výhledy a kontakt s přírodou, které umocňují rekreační hodnotu a přírodní prožitek v krajině.
Bohatá struktura krajiny s nejrůznějšími biotopy pro četné druhy rostlin a živočichů je skýtá ideální podmínky pro život i ukryté prostory pro ústup.

Výr velký při vzletu (DN)

Výr velký (Bubo bubo)

je největším druhem sovy na světě, samičky mohou mít rozpětí křídel až 180 cm.
Hlavně silně zvětralé pískovcové skalní útvary s výraznými převisy nabízí výrovi ideální podmínky pro hnízdění a úkryt.
Takové biotopy a velmi dobrá potravní nabídky v předhůří vedou k tomu, že se v Žitavských horách již řadu let vyskytuje malá, ale stabilní populace výra velkého.
Za stmívání můžete slyšet volání tohoto působivého dravce v údolí Teufelsmühle (Čertův mlýn) v Niederoybině a v Jonsdorfer Felsenstadt (Jonsdorfské skalní město). Pokud budete mít štěstí, zahlédnete tyto plaché ptáky letět mezi skalními masivy. Aby nebyl výr při kladení vajec a výchově mladých rušen, jsou některé horolezecké vrcholy na určitý čas uzavřeny.
Flyer Uhu (PDF 0,56 MB)

Bukový les na svahu Luže (SB)


Rejsek alspký (Sorex alpinus)

patří k nejvzácnějším savcům v Sasku. Ve starých bukových lesích v okolí vrcholu Luže, která je se 793 m.n.m. nejvyšší horou Žitavských hor, byl tento malý savec, který se obvykle vyskytuje jen v alpských oblastech, opakovaně pozorován.


Blühende Arnika (SB)


Svět rostlin

přírodního parku je tak pestrý jako krajina tohoto nejmenšího německého středohoří. Pozorní přátelé přírody objeví botanické klenoty téměř na každém výletě.
Pestře kvetoucí horské loky, znamení pro zvláště bohaté půdy, nalezneme hlavně na svazích hor. K zajímavým druhům rostlin patří arnika horská Arnika (Arnica montana).


Pohled z vrcholu Luže (SB)


K nejcennějším a nejzajímavějším přírodním chráněným oblastem Přírodního parku Žitavské hory patří Luž s rozlohou 10 ha. Ve velmi starém bukovém lese znělcové hory se vyskytuje mnoho druhů rostlin a živočichů.
Kdo zvládl výstup na vrchol, bude odměněn jedinečným výhledem na malebné české hory a přírodní park v Trojzemí.


Rosnatka okrouhlolistá (SB)


Na úpatí Luže se nachází rašeliniště Brazilka, kde můžeme v květnu vidět nejen koberce kvetoucího všivce lesního (Pedicularis sylvatica), ale dokonce i po celý rok rosnatku okrouhlolistou (Drosera rotundifolia), stejně jako další chráněné vstavače a rašelinné mechy.
Flyer Rašeliniště Brazilka (PDF 0,60 MB)Kelchstein (Kalich) mezi Oybinem a Lückendorfem (AP)


Bizarní pískovcové skály,

nebo lépe masivy, které byly proraženy vulkanickým znělcem, tvoří romantická údolí a strašně krásné soutěsky, které zvou k rozsáhlým poznávacím výletům.Kleine Orgel (Malé varhany), Jonsdorf (HH)Pozoruhodné jsou často v lese skryté a pohádkové bytosti připomínající skalní útvary (Strýc a Teta, Bernardýni…) i sklaní soutěska Große Felsengasse (Velká skalní soutěska) v Oybině, umělecké dílo přírody.
Faltblatt Geologische Naturdenkmale (PDF 1,40 MB)
Lehhrpfad-Info (AP)
Naučné stezky

13 zčásti přeshraničních naučných stezek do sousedních Lužických hor (CZ)
zprostředkuje prožitek přírody a informuje o více než 1000letou kulturní krajinu.
Nová brožura shrnuje poprvé přírodní a kulturní naučné stezky v Přírodním parku Žitavské hory. Od podzimu 2010 tak bude pro ekologickou výchovu a práci s veřejností v přírodním parku k dispozici zajímavý informační materiál, stejně jako příručka pro vycházka a exkurze.

 • Naučná stezka biotopů v přírodním parku
 • Naučná stezka Luž – rašeliniště Brazilka (CZ) u Waltersdorf
 • Stezka po památkách Waltersdorf
 • Naučná stezka Lužické hory (CZ) – Žitavské hory (D)
 • Naučná stezka Jonsdorfské lomy mlýnských kamenů
 • Lesní naučná stezka „Stará Lipská cesta“ Olbersdorf
 • Naučná stezka na Johannisstein (Janův kámen) CZ – D
 • Stezka po těžbě hnědého uhlí Olbersdorfer See (Olbersdorfské jezero)
 • Stezka po těžbě hnědého Olbersdorf – Hartau
 • Naučná stezka částí obce Schülerbusch Mittelherwigsdorf
 • Přírodní a kulturní naučná stezka Bertsdorf-Hörnitz
 • Naučná stezka ovocných sadů Großschönau
 • Dětská naučná stezka „Putování skřítka Javorníčka za Hochwaldským mužíčkem“ Lückendorf

Exkurze

V rámci práce s veřejností Přírodního parku Žitavské hory přírodovědné exkurze ve spolupráci s turistickým informačním střediskem Großschönau: Výchozím bodem je Dům přírodního parku „Niederkretscham“ v rekreačním letovisku Waltersdorf.


Den letzten beissen die Hunde ...