Péče a vývoj koncepce

Návrh nařízení o Přírodním parku Žitavské hory jako jeho uznání předložilo Vládní prezídium Drážďany, odbor Odborné ekologické péče Budyšín, vytvořeno a předloženo dne 22. 6. 2007.

Na objednávku Zemského okresu Zhořelec byla v součinnosti mnoha partnerů vytvořena koncepce péče a rozvoje Přírodního parku Žitavské hory v letech 2010 – 2011.
Společný výbor Přírodního parku odhlasoval 27. 6. 2011 tuto koncepci péče a rozvoje schválil a vyhlásil jí jako základní pracovní dokument pro následující roky.
- viz poslední bod pod Downloads


Den letzten beissen die Hunde ...