Přírodní parky v Německu / Naturparke in Deutschland

Přírodní parky s lidmi a pro lidi ochraňují a rozvíjejí přírodu a krajinu. Jsou to velkoplošná území, která se skládají převážně z chráněných krajinných a přírodních oblastí a jsou vhodná k rekreaci a k získání prožitků v přírodě. Přírodní parky spojují ochranu a využití přírody a krajiny.
Snaží se o rovnováhu mezi nedotčenou přírodou, hospodářským rozvojem a dobrou kvalitou života. Tímto jsou přírodní parky modelem pro komplexní a udržitelný rozvoj venkovských oblastí. Ve Spolkové republice Německo je více než 100 přírodních parků.


Den letzten beissen die Hunde ...