Úkoly přírodního parku

Přírodní park Žitavské hory se orientuje na péči a tvorbu „příkladné krajiny“ v souvislosti s podporou k přírodě ohleduplného a trvale udržitelného cestovního ruchu spolu s ekologicky šetrným využíváním přírodních zdrojů.
Vývoj se podřizuje zásadám „práce a života v přírodním parku“ a slouží jak jeho obyvatelům tak jeho hostům.
Přírodní park je zároveň chápán jako moderátor pro společné soužití jeho obyvatel a turistů, podnikatelů stejně jako zemědělců a lesních hospodářů. Uskutečnění těchto cílů je spojeno s tvorbou a působením celého systému vzájemných partnerství.
Důraz je kladen na následující pole působnosti:

  • rozvoj a udržitelnost kulturní krajiny
  •  popora turistického ruchu šetrného k přírodě
  • popora vnímání prožitků v přírodě a ekologického povědomí
  • tvořit přeshraniční spolupráci


Den letzten beissen die Hunde ...